Przejdź do treści

UMBRA ORIENTIS

Znaczy Cień Wschodu
UMBRA ORIENTIS
Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA ORIENTIS
Kontakt
FUNDACJA UMBRA ORIENTIS IKŚiO PAN
O NAS

Dlaczego powstała Fundacja Umbra Orientis?

Jesteśmy pasjonatami badań nad starożytnymi i współczesnymi kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Od dawna dojrzewał w nas pomysł utworzenia fundacji wspierającej wysiłki polskich naukowców w zgłębianiu wiedzy o tych obszarach. W dniu 2 czerwca 2022 roku oficjalnie zrealizowało się nasze marzenie i powstała Fundacja Umbra Orientis.
Jej powołaniu przyświecała chęć kultywowania dzieła profesora Kazimierza Michałowskiego – założyciela Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Stworzył on Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej (ZAŚ PAN), który przez lata pełnił rolę interdyscyplinarnej jednostki jednoczącej polskich naukowców.
Ta wielokierunkowość badań istotnie rozszerzyła się od czasu połączenia Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN z Zakładem Krajów Pozaeuropejskich PAN i utworzenia Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Dlatego też główną ideą Fundacji jest wspieranie działań i promocja osiągnięć przede wszystkim IKŚiO PAN jako kontynuatora Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Dążymy do integracji środowiska polskich naukowców z dziedzin archeologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa, językoznawstwa, a także badań w zakresie socjologii rozwoju współczesnych społeczeństw krajów Azji i Afryki.

Chcemy nadać rozgłos istotnym, a niekiedy wręcz spektakularnym odkryciom, jakich dokonują Polacy badający kultury Orientu i Śródziemnomorza.

prof. Kazimierz Michałowski

Nasze dziedzictwo

Na dziedzińcu Muzeum Egipskiego w Kairze, posiadającego największą na świecie kolekcję zabytków cywilizacji starożytnego Egiptu, zwiedzający zobaczyć mogą popiersia najwybitniejszych egiptologów, a pośród nich Polaka – Kazimierza Michałowskiego (1901-1981).
Profesor Michałowski jest twórcą Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Nie tylko wprowadził naszych archeologów na ważne stanowiska wykopaliskowe, był znakomitym wykładowcą uniwersyteckim, światowej sławy ekspertem, autorem wybitnych publikacji, twórcą nowej dziedziny badań – nubiologii, lecz przede wszystkim stworzył trwałą strukturę instytucji naukowych.
Już w okresie międzywojennym, dzięki Jego wykopaliskom oraz osobiście pozyskanym depozytom, powstał w Muzeum Narodowym w Warszawie największy w kraju zbiór i galeria sztuki starożytnej z unikatową w skali świata kolekcją „Faras”.
W 1956 roku Profesor założył Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, którego zadaniem było publikowanie rezultatów badań polskich archeologów, opieka nad nieustannie wzbogacającym się archiwum dokumentacji archeologiczno-architektonicznej oraz prowadzenie specjalistycznej biblioteki (największej
i najbogatszej w kraju). Pracownicy Zakładu stanowili także najliczniejszą grupę uczestników i kierowników bliskowschodnich misji wykopaliskowych.

UMBRA ORIENTIS

Cele i działania

Nasza misja realizowana jest poprzez wspieranie badań nad starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu, szczególnie kulturą egipską i Bliskiego Wschodu, realizowanych przede wszystkim przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Nasze najważniejsze zadania obejmują:

 • wspieranie wszelkich działań promujących starożytne i współczesne kultury Śródziemnomorza i Orientu, budowanie świadomości społecznej dotyczącej historii, przeszłości i zapomnianych tradycji tego regionu;
 • wspieranie współpracy pomiędzy archeologami w kraju i za granicą, zajmującymi się badaniami nad starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu;
 • inicjowanie i intensyfikowanie prowadzonych badań naukowych nad starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu;
 • popularyzację ochrony dziedzictwa Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej;
 • wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w zakresie archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej, nauk o kulturze i religii;
 • wspieranie działalności naukowej pracowników Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk oraz badaczy współpracujących z Instytutem;
 • promocję prac naukowych pracowników Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk oraz badaczy współpracujących z Instytutem;
 • wspieranie działalności wydawniczej Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk;
 • edukację osób dorosłych, młodzieży i dzieci odnośnie do starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu.
 • popularyzację działalności naukowej i integrację środowiska naukowego ze społecznością, w tym społecznością lokalną, w miejscach w których są prowadzone badania Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk;
 • wspieranie wszelkich form działalności promujących kulturę, budowanie świadomości społecznej dotyczącej różnorodności kulturowej, przeszłości i zapomnianych tradycji i religii;
 • wspieranie przedsięwzięć, które mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, środowiska i szeroko rozumianą pomoc społeczną.

Nasze działania obejmują przede wszystkim:

 • organizowanie i zrzeszanie środowisk archeologicznych zajmujących się ochroną dóbr kultury, w szczególności ochroną dziedzictwa Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej;
 • tworzenie programów stypendialnych, udzielanie grantów oraz innych form wsparcia w celu:
  • wspierania organizacyjnego, rzeczowego i finansowego badaczy, instytucji naukowych, muzeów oraz organizacji działających na rzecz nauki w zakresie badań nad starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu oraz ochrony dziedzictwa Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej.
  • organizowania i wspierania konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, spotkań o tematyce związanej z badaniami nad starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu oraz z ochroną dziedzictwa Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej;
  • organizowania i wspierania wystaw o tematyce związanej ze starożytnymi i współczesnymi kulturami śródziemnomorskimi i Orientu oraz ochroną dziedzictwa Polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej;
   prowadzenia i wspierania działań wspomagających edukację i promocję starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu;
  • wspieranie działalności wydawniczej zajmującej się tematyką starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu, a w szczególności kultury egipskiej i Bliskiego Wschodu w formie publikacji naukowych i popularno-naukowych, książek, broszur, ulotek, czasopism i innych periodyków zajmujących się tematyką starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu;
 • wspieranie tworzenia i dystrybucji oprogramowania edukacyjnego, filmów, programów telewizyjnych promujących tematykę starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu;
 • prowadzenie i wspieranie prowadzenia portali internetowych zajmujących się tematyką starożytnych i współczesnych kultur śródziemnomorskich i Orientu.
 • organizowanie wystaw, wydarzeń, warsztatów, spotkań, które mają na celu integrację międzykulturową, międzypokoleniową i społeczną;
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, a także ochrony środowiska, w celu wykorzystania jej do tworzenia właściwych postaw, umiejętności komunikacji międzykulturowej oraz wrażliwości na kulturę i tradycję.
Wsparli nas

Instytucje wspierające i darczyńcy

Projekty

baner4

ŚLADAMI POLSKIEJ SZTUKI KULTURY I KUCHNI

15 czerwca 2023 Nasi goście odkrywali jeden z najpiękniejszych regionów Polski — malowniczą ziemię łowicką. Podczas jednodniowej wycieczki odwiedziliśmy dom rodzinny Fryderyka Chopina.Mieliśmy okazję posłuchać krótkiego koncertu…

Miejsca prac badawczych polskich naukowców IKŚiO PAN

Pozostałości nabatejskiego portu Leuke Kome
Ajnuna, prowincja Tabuk, Arabia Saudyjska (fot. archiwum IKŚiO PAN).

Pozostałości sanktuarium Archanioła Rafała (Rafaelion)
Banganarti, Sudan (fot. R. Łopaciuk, archiwum IKŚiO PAN).

3-Aleksandria

Wzgórze Kom el-Dikka, Aleksandria, Egipt
Stara pocztówka ze zbiorów specjalnych IKŚiO PAN.

Widok miasta Pune, w którym mieści się jedna z najważniejszych bibliotek manuskryptów w Indiach.
Pune, Indie.

Wielki meczet
Bobo Dioulasso, Burkina Faso (fot. archiwum IKŚiO PAN).

Zachodnia ściana kaplicy grobowej Wezyra Merefnebefa
Sakkara, Egipt (fot. J. Dąbrowski archiwum IKŚiO PAN).

UMBRA ORIENTIS

Struktura fundacji

RADA FUNDACJI UMBRA ORIENTIS

Dr Krzysztof Radtke – Przewodniczący Rady Fundacji
Dr Jadwiga Iwaszczuk – Członek Rady Fundacji
Mgr Paweł Gadomski – Członek Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI UMBRA ORIENTIS
Aleksandra Zawistowska – Prezes Zarządu
RADA NAUKOWA FUNDACJI

Dr hab. prof. PAN Ewa Laskowska-Kusztal
Prof. dr hab. Marek Mejor
Prof. dr hab. Karol Myśliwiec
Dr hab. Teodozja Izabela Rzeuska

Kontakt
Dr Krzysztof Radtke
Przewodniczący Rady Fundacji
Aleksandra Zawistowska
Prezes Zarządu Fundacji
Dr Jadwiga Iwaszczuk
Członek Rady Fundacji
UMBRA ORIENTIS

Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
Polskiej Akademii Nauk
UMBRA ORIENTIS

Kontakt
NIP : 5252910477 REGON: 522206430 KRS: 0000974703
NR RACHUNKU 32 1600 1462 1747 0337 8000 0001